Polskie Towarzystwo Biomasy
POLBIOM

O nas


Polskie Towarzystwo Biomasy POLBIOM - jest towarzystwem działającym na terenie całej Polski od dnia 30 listopada 1998 roku. Jest stowarzyszone w europejskim Aebiomie (European Biomass Association). Celem powołania organizacji było poszukiwanie dla rynku energetyki rozproszonej alternatywnych źródeł energii, w obliczu wzrostu cen paliw kopalnianych w kraju i na świecie. Polskie Towarzystwo Biomasy POLBIOM współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz wykorzystania biomasy jako źródła energii odnawialnej. Głównym obszarem zainteresowań towarzystwa jest analiza pozyskiwania biomasy na cele energetyczne. POLBIOM posiada szeroki zasób wiedzy z zakresu wykorzystywanych technologii pozyskania biomasy rolnej i leśnej na terenach Polski.

Członkami towarzystwa są osoby, które, na co dzień stykają się z problematyką energetyczną wykorzystania biomasy. Polskie Towarzystwo Biomasy jest również wykonawcą kilkunastu projektów, takich jak: " Wsparcie organizacji rynków lokalnych w zakresie dostaw zrębków drzewnych oraz drewna opałowego" (projekt EIE/07/054/SI2.466833) współfinasowanym ze środków Unii Europejskiej. Celem realizacji wyżej wymienionych projektów jest też upowszechnianie wiedzy z zakresu energetyki wykorzystującej biomasę poprzez organizację szkoleń i warsztatów. POLBIOM służy pomocą dla resortów, urzędów administracji państwowej i organizacją pozarządowym mającym na celu budowę projektów z zastosowaniem biomasy. Do obowiązków POLBIOMU należy również opracowywanie studiów celowości, raportów oraz skryptów charakteryzujących wdrożenie i zastosowanie technologii wykorzystującej odnawialne źródła energii w poszczególnych jednostkach energetycznych. Dla klientów korzystających z opracowań  POLBIOMU należą takie firmy jak Grupa Tauron, Vattenfall lub POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA. Mamy doświadczenie w prowadzeniu plantacji roślin energetycznych jak i pozyskiwania biomasy na cele energetyczne.Skład Zarządu Polskiego Towarzystwa Biomasy:
Karol  Wacław Teliga - Prezes Zarządu;
Piotr Lucjan Gradziuk - Wiceprezes Zarządu;
Krzysztof Kowalczyk - Wiceprezes Zarządu;
Wiesław Henryk Denisiuk - Wiceprezes Zarządu;
Anna Irena Grzybek - Wiceprezes Zarządu.
 
POLBIOM jest członkiem AEBIOM - europejskiego stowarzyszenia krajowych towarzystw biomasy.


Operacje realizowane przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach SIR:


Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie realizuje Operacje pt.:

  • Perspektywy kreowania korytarzy ekologicznych w skali lokalnej z korzyścią dla przyrody i rolnika.
  • Możliwości utylizacji odpadów organicznych, poprawy plonowania i właściwości gleb przez zastosowanie biowęgla.


wpisane do Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017, w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

W ramach Operacji na temat biowęgla odbędą się dwa szkolenia na terenie Oddziałów MODR: Radom – 1.12.2016 r. i Siedlce – 5.12.2016 r.) oraz jedna konferencja (Oddział Poświętne w Płońsku – 29.11.2016 r.). W trakcie tych wydarzeń omówione zostaną sposoby wytwarzania biowęgla i jego rola w rolnictwie (zastosowanie jako polepszacz gleby oraz jako dodatek do pasz).

W ramach Operacji na temat korytarzy ekologicznych odbędzie się spotkanie na terenie Oddziału Poświętne (7.12.2016 r.) oraz dwa szkolenia w Oddziałach: Siedlce (12.12.2016 r.) i Radom (8.12.2016 r.). Zagadnienia jakie będą omawiane to m. in.: znaczenie, definicja i sposoby tworzenia korytarzy ekologicznych, rola migracji zwierząt w Polsce oraz znaczenie zakrzewień śródpolnych dla bioróżnorodności.

W ramach każdej z Operacji wykłady poprowadzą przedstawiciele uczelni wyższych oraz instytutów naukowych.„Możliwości utylizacji odpadów organicznych, poprawy plonowania i właściwości gleb przez zastosowanie biowęgla” 

   29 listopada 2016 r.

FHU Marco Marek Adamuszewski, ul. Wieczorków 115, 09-100 Płońsk

Program konferencji

9.00-9.10

Powitanie uczestników, otwarcie konferencji

Krzysztof Lech

MODR Warszawa O/Poświętne

9.10-9.30

Informacje na temat SIR

Krzysztof Lech

MODR Warszawa O/Poświętne

9.30-10.15

Węgiel w rolnictwie

dr hab. inż. Zygmunt Miatkowski

prof. nadzw. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

10.15-11.15

Wytwarzanie biowęgla

dr hab. inż. Rafał Kobyłecki

prof. nadzw. Politechnika Częstochowska, Firma Fluid S.A.

11.15-11.35

Przerwa kawowa

 

11.35-13.05

Efekty zastosowania biowęgla jako polepszacza gleby

dr hab. inż. Maria Strzelczyk

 prof. nadzw. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

13.05-13.50

Aplikacja biowęgla do gleby

mgr inż. Jarosław Kuźmiński

Firma Poltor Sp. z o.o.

13.50-14.20

Obiad

 

14.20-15.50

Paszowe zastosowanie biowęgla

dr Wojciech Tronina

lekarz weterynarii

15.50-16.20

Inne perspektywiczne możliwości zastosowania biowęgla

dr hab. inż. Rafał  Kobyłecki

prof. nadzw.  Politechnika Częstochowska, Firma Fluid S.A.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

„Możliwości utylizacji odpadów organicznych, poprawy plonowania i właściwości gleb przez zastosowanie biowęgla” 

      

01.12.2016

Radom, ul. Chorzowska 16/18

Program

9.00-9.10

Powitanie uczestników, otwarcie konferencji

Bogusław Włodarczyk

Dyrektor

MODR Warszawa Oddział Radom

9.10-9.30

Informacje na temat SIR

Bogusław Włodarczyk

Dyrektor

MODR Warszawa Oddział Radom

9.30-10.15

Węgiel w rolnictwie

 

dr hab. inż. Zygmunt Miatkowski

prof. nadzw. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

10.15-11.15

Wytwarzanie biowęgla

 

dr hab. inż. Rafał Kobyłecki

prof. nadzw. Politechnika Częstochowska, Firma Fluid S.A.

11.15-11.45

Przerwa kawowa

 

11.45-13.15

Efekty zastosowania biowęgla jako polepszacza gleby

 

dr hab. inż. Maria Strzelczyk

 prof. nadzw. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

13.15-14.00

Aplikacja biowęgla do gleby

 

mgr inż. Jarosław Kuźmiński

Firma Poltor Sp. z o.o.

14.00-14.45

Obiad

 

14.45-16.15

Paszowe zastosowanie biowęgla

 

dr Wojciech Tronina

lekarz weterynarii

16.15-16.45

Inne perspektywiczne możliwości zastosowania biowęgla

 

dr hab. inż. Rafał Kobyłecki

prof. nadzw.  Politechnika Częstochowska, Firma Fluid S.A.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

„Możliwości utylizacji odpadów organicznych, poprawy plonowania i właściwości gleb przez zastosowanie biowęgla” 

      

05.12.2016

Zajazd” Chodowiak”, Chodów, ul. Nowowiejska 1

08-110 Siedlce

Program

 

9.00-9.10

Powitanie uczestników, otwarcie konferencji

dr Marek Niewęgłowski

Dyrektor MODR Oddział Siedlce

9.10-9.30

Informacje na temat SIR

dr Marek Niewęgłowski

Dyrektor MODR Oddział Siedlce

9.30-10.15

Węgiel w rolnictwie

 

dr hab. inż. Zygmunt Miatkowski

prof. nadzw. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

10.15-11.15

Wytwarzanie biowęgla

 

dr hab. inż. Rafał Kobyłecki

prof. nadzw. Politechnika Częstochowska, Firma Fluid S.A.

11.15-11.30

Przerwa kawowa

 

11.30-13.00

Efekty zastosowania biowęgla jako polepszacza gleby

 

dr hab. inż. Maria Strzelczyk

 prof. nadzw. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

13.00-13.45

Aplikacja biowęgla do gleby

 

mgr inż. Jarosław Kuźmiński

Firma Poltor Sp. z o.o.

13.45-14.15

Obiad

 

14.15-15.45

Paszowe zastosowanie biowęgla

 

prof. dr hab. inż. Zbigniew Dobrzański

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

15.45-16.15

Inne perspektywiczne możliwości zastosowania biowęgla

 

dr hab. inż. Rafał Kobyłecki

prof. nadzw.  Politechnika Częstochowska, Firma Fluid S.A.

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

„Perspektywy kreowania korytarzy ekologicznych w skali lokalnej z korzyścią dla przyrody i rolnika” 

  

12.12.2016

UG Siedlce, ul. Asłanowicza 10

08-110 Siedlce

Program

 

9.00-9.15

Powitanie uczestników, otwarcie konferencji

dr Marek Niewęgłowski

 

Dyrektor MODR Oddział  Siedlce

9.15-10.00

Zwierzęta Polski

 

dr inż. Wojciech Gil

Instytut Badawczy Leśnictwa

10.00-11.30

Obszary wiejskie a migracje zwierząt. Rola migracji zwierząt w Polsce.

 

dr. hab. Zbigniew Borowski

prof. nadzw. Instytut Badawczy Leśnictwa

11.30-11.45

Przerwa kawowa

 

11.45-14.00

Rola zakrzewień śródpolnych dla bioróżnorodności, retencji i zapobiegania powodziom, oraz biosekwestracji węgla.

dr Krzysztof Kosiński

mgr inż. Anna Hoffmann­‑Niedek Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach

14.00-14.30

Obiad

 

14.30-16.00

Korytarze ekologiczne – definicja, znaczenie, sposoby tworzenia.  

 

dr hab. Piotr Sikorski  

mgr inż. Maciej Brzank

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

„Perspektywy kreowania korytarzy ekologicznych w skali lokalnej z korzyścią dla przyrody i rolnika” 

  

7 grudnia 2016 r.

FHU Marco Marek Adamuszewski, ul. Wieczorków 115,

09-100 Płońsk

Program konferencji

9.00-9.10

 

Powitanie uczestników, otwarcie konferencji

Krzysztof Lech

MODR Warszawa O/Poświętne

9.10-9.55

Zwierzęta Polski

dr inż. Wojciech Gil

Instytut Badawczy Leśnictwa

9.55-11.25

Obszary wiejskie a migracje zwierząt. Rola migracji zwierząt w Polsce.

dr. hab. Zbigniew Borowski

prof. nadzw. Instytut Badawczy Leśnictwa

11.25-11.45

Przerwa kawowa

 

11.45-14.00

Rola zakrzewień śródpolnych dla bioróżnorodności, retencji i zapobiegania powodziom, oraz biosekwestracji węgla.

dr Krzysztof Kosiński

mgr inż. Anna Hoffmann­‑Niedek Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach

14.00-14.30

Obiad

 

14.30-16.00

Korytarze ekologiczne – definicja, znaczenie, sposoby tworzenia. 

dr hab. Piotr Sikorski 

mgr inż. Maciej Brzank

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

„Perspektywy kreowania korytarzy ekologicznych w skali lokalnej z korzyścią dla przyrody i rolnika” 

  

08.12.2016

Radom, ul. Chorzowska 16/18

Program

 

9.00-9.15

Powitanie uczestników, otwarcie konferencji

Bogusław Włodarczyk

Dyrektor

MODR Warszawa Oddział Radom

9.15-10.00

Zwierzęta Polski

 

dr inż. Wojciech Gil

Instytut Badawczy Leśnictwa

10.00-11.30

Obszary wiejskie a migracje zwierząt. Rola migracji zwierząt w Polsce.

 

dr. hab. Zbigniew Borowski

prof. nadzw. Instytut Badawczy Leśnictwa

11.30-12.00

Przerwa kawowa

 

12.00-14.15

Rola zakrzewień śródpolnych dla bioróżnorodności, retencji i zapobiegania powodziom, oraz biosekwestracji węgla.

dr Krzysztof Kosiński

mgr inż. Anna Hoffmann­‑Niedek Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach

14.15-15.00

Obiad

 

15.00-16.30

Korytarze ekologiczne – definicja, znaczenie, sposoby tworzenia.  

 

dr hab. Piotr Sikorski  

mgr inż. Maciej Brzank

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

 


Polskie Towarzystwo Biomasy POLBIOM Przystąpiło do realizacji tematu: „Promowanie zrównoważonej produkcji surowców dla zaawansowanych biopaliw na gruntach niewykorzystanych w Europie” w ramach projektu – FORBIO. Projekt finansowany jest przez Unię Europejską z programu Horyzont 2020 badania i innowacje zgodnie z umową nr 691846.

        www.forbio-project.eu

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
 Copyright Polbiom