Polskie Towarzystwo Biomasy
POLBIOM


ZAPROSZENIE


Szanowni Państwo

Zapraszamy na seminarium Info Day  projektu FORBIO   ,,Promowanie zrównoważonej produkcji surowców dla zaawansowanych biopaliw na gruntach niewykorzystanych w Europie”. Seminarium odbędzie się  24.05.2018, w godz. 10 -14,  miejsce ITP ul Rakowiecka 32 sala 210. Poniżej podany jest program seminarium. Prosimy o potwierdzenie przybycia telefonicznie lub e-mailem.

CZAS TRWANIA

PROGRAM

REFERENT

9.30 - 10.00

Rejestracja / Powitanie kawowe

 

10.00 - 10.10

Otwarcie spotkania

Anna Grzybek / POLBIOM

10:10 -10:35

Uwarunkowania  produkcji biopaliw  zaawansowanych  w UE

Magdalena Rogulska/PIMOT

POLBIOM

10:35 - 11.00

FORBIO  – przedstawienie projektu

Anna Grzybek / POLBIOM

11.00 - 11.25

Wskaźniki wykorzystywane do oceny zrównoważonej produkcji surowców dla zaawansowanych biopaliw w FORBIO

Maria Śmietanka/ KPK, POLBIOM

11.25 - 11.50

Analizy przypadku w wybranych krajach zrealizowane w ramach projektu FORBIO

Marek Hryniewicz /ITP, POLBIOM

11.50 - 12.15

Dostępność biomasy w Polsce

Ryszard Gajewski

Polska Izba Biomasy

12.15 - 12.30

Przerwa 

 

12.30 -  13.00

Ocena zrównoważenia  technologii przetwarzania energii z biomasy 

Łukasz Baran/ Politechnika Warszawska

13.00 -13.25

Emisje szkodliwych  gazów z produkcji surowców dla zaawansowanych biopaliw

Aleksander Muzalewski/

ITP

13.00 -13.25

Bariery utrudniające wykorzystanie surowców dla zaawansowanych biopaliw w FORBIO

Łukasz Kujda /ITP,
POLBIOM

13.25 – 13.50

Dyskusja

 

13.50 – 14.00

Podsumowanie

 

14.00

Poczęstunek

 

 

P o l s k i e T o w a r z y s t w o B i o m a s y
POLBIOM
P o l i s h  B i o m a s s  A s s o c i a t ion
ITP, 02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32, lok. 136
tel: +48 579 528 327
e-mail: biuro@polbiom.pl
NIP:5213053000
KRS: 0000238381
Regon:014962745
PIC 986332085

53203000451110000003936090 BGŻ BNPPARIBAS

 Copyright Polbiom