Polskie Towarzystwo Biomasy
POLBIOM

Zapraszenie na Webinarium w dn. 3.09.2018 r. o godz.12

Szanowni Państwo Serdecznie zapraszamy na Webinarium
pt.. „Budowanie potencjału (instytucji i ekspertów) w celu wdrażania wskaźników zrównoważonego rozwoju monitorujących wpływ bioenergii” .

Webinarium zapozna Państwa z analizami prowadzonymi w ramach projektu FORBIO (www.forbio.eu) promującego wykorzystanie gruntów nieużytkowanych rolniczo na uprawy energetyczne.


Zachęcamy do zarezerwowanie czasu na wysłuchanie prezentacji (ok. 0,5 h) i skorzystanie z możliwości do zadawania pytań. 
Link do filmu: https://youtu.be/dKEU5QO4kPY

Ze względu na ograniczona ilość miejsc osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres e-mail:
biuro@polbiom.pl

Zapraszenie  na Seminarium w dn. 4.09.2018 r.

 Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy na seminarium

pt..,,Promowanie zrównoważonej produkcji surowców dla zaawansowanych biopaliw na gruntach niewykorzystanych w Europie” – FORBIO projekt , które odbędzie się w dniu 4.09.2018 roku w Płońsku  w Miejskim Centrum Kultury  ul. Płocka 50  
Program Seminarium 

 


CZAS TRWANIA

PROGRAM

REFERENT

9.30 – 10.00

Rejestracja / Powitanie kawowe

10.00 – 10.10

Otwarcie spotkania

Anna Grzybek/ POLBIOM

10:10 – 10:30

FORBIO – charakterystyka projektu

Anna Grzybek/ POLBIOM

10.30 – 10.50

Produkcja biopaliw zaawansowanych na poziomie UE

Magdalena Rogulska/PIMOT

10.50 – 11.20

Wskaźniki wykorzystywane do oceny zrównoważonej produkcji surowców dla zaawansowanych biopaliw na przykładzie projektu FORBIO

Marek Hryniewicz//ITP, POLBIOM

11.20 – 11.40

Biomasa dedykowana dla energetyki

Ryszard Gajewski

Polska Izba Biomasy

11.40 – 12.00

Rodzaje barier utrudniających wykorzystanie surowców dla zaawansowanych biopaliw w Polsce zidentyfikowane w ramach projektu FORBIO

Łukasz Kujda/ ITP,

POLBIOM

12.00 – 12.20

Przerwa  kawowa

12.20 – 12.40

Możliwości rekultywacji terenów zdegradowanych związane z uprawami roślin drzewiastych

Włodzimierz Majtkowski/ IHAR

12.40 – 13.00

Emisje szkodliwych  gazów z produkcji surowców dla zaawansowanych biopaliw

Aleksander Muzalewski/

ITP

13.00 – 13.20

Analizy zagospodarowania terenów zdegradowanych w wybranych krajach zrealizowane w ramach projektu FORBIO ze szczególnym uwzględnieniem przypadku niemieckiego

Maria Śmietanka/ / KPK, POLBIOM

13.20 – 13.40

Wyniki doświadczeń rekultywacyjnych na terenach zdegradowanych  w Polsce

Włodzimierz Majtkowski/ IHAR

13.40 – 14.00

Finansowanie badań i innowacji w zakresie bioenergii z programów badawczych Unii Europejskiej.

Maria Śmietanka / KPK

14.00 – 14.20

Dyskusja

Moderator: Magdalena Rogulska

14.20 – 14.30

Podsumowanie

Moderator: Anna Grzybek

14.30

Lunch networkingowy


About us

Polish Biomass Association POLBIOM - was founded in 1999. The Association links together experts specialized in the production and processing of biomass for energy purposes. The Association Members are actively involved in the implementation of research and development activities. They lead consulting activities in the field: the establishment of energy crops (Miscanthus giganteus, willow, poplar, black locust), the logistics of biomass, economic aspects and processing (Biorefinery, burning).

Statute

According to the statute (§ 7) Association aims are
 • inspiration and supporting technical ideas which contribute to the development of the use of biomass for industrial purposes, particulary for energy purposes;
 • initiating and supporting of scientific research, experimental activities, implementation and other activities in the field of biomass utilization for industrial purposes;
 • implementation and dissemination of the world's achievements in the field of biomass for industrial purposes.

The Association achieves its goals (§ 8) by:
 • organizing meetings, conferences and conventions;
 • initiation and assistance in establishing contacts between people interested in the area of action of the Association;
 • training activities and popularization activities;
 • publishing activities;
 • economic activity, ie. the performance scientific papers, analyzes, expertise and formulating and conducting prototype production;
 • the establishment of contacts between representatives of science and practice;
 • establishing and maintaining contacts abroad;
 • other forms of actions in accordance with statutes.

Conferences co-organized by POLBIOM

I Conference:" Do biomass - RES - is a chance for Polish agriculture in integration aspect with EU?" Mazovian Regional Center of Agricultural Advisory Services and Rural Development, Poswietne, 19-20.12.2002.
II Conference: "Renewable Energy - the choice for new century". Mazovian Regional Center of Agricultural Advisory Services and Rural Development, Poswietne, 18-19.12.2003.
III Conference: "The State of Polish Renewable Energy". Mazovian Regional Center of Agricultural Advisory Services and Rural Development, Poswietne, 9-10.12.2004.
IV Conference: "Ecological Energy - friendly for Man and Environment". Mazovian Regional Center of Agricultural Advisory Services and Rural Development, Poswietne, 8-9.12.2005.
V Conference: "Renewable Energy - for swake of better future". Mazovian Regional Center of Agricultural Advisory Services and Rural Development, Poswietne, 7-8.12.2006.
VI Conference: "Rational use of renewable energy - renewable energy sources in the HVAC". Mazovian Regional Center of Agricultural Advisory Services and Rural Development, Poswietne, 6-7.12.2007.
VII Conference: " Renewable Energy". Mazovian Regional Center of Agricultural Advisory Services and Rural Development, Poswietne, 4-5.12.2008.
VIII Conference: "Rational use of Renewable Energy Sources". Mazovian Regional Center of Agricultural Advisory Services and Rural Development, Poswietne, 5-6.11.2009.
IX Conference: "Biofuels - a chance for incomes increase of Polish Agriculture". Mazovian Regional Center of Agricultural Advisory Services and Rural Development, Poswietne, 4-5.11.2010.
X Conference: "Renewable Energy Sources at present and in a new perspective after year 2013" Mazovian Regional Center of Agricultural Advisory Services and Rural Development, Poswietne, 24-25.11.2011
XI Conference: "Renewable Energy Sources at present and in a new perspective after year 2013" Mazovian Regional Center of Agricultural Advisory Services and Rural Development, Poswietne,29.11.2012.
XII Conference: "Renewable Energy Sources at present and in a new perspective after year 2013" Mazovian Regional Center of Agricultural Advisory Services and Rural Development, Poswietne, 20-21.11.2013
XIII Conference: "Renewable Energy Sources", Mazovian Regional Center of Agricultural Advisory Services and Rural Development, Poswietne, 20.11.2014.
XIV Conference: "Renewable Energy Sources", Mazovian Regional Center of Agricultural Advisory Services and Rural Development, Poswietne, 25.11.2015.
POLBIOM is the consortium member which realises FORBIO project
link: www.forbio-project.eu
 Copyright Polbiom