Polskie Towarzystwo Biomasy
POLBIOM

Zapraszenie na Webinarium w dn. 3.09.2018 r. o godz.12

Szanowni Państwo Serdecznie zapraszamy na Webinarium
pt.. „Budowanie potencjału (instytucji i ekspertów) w celu wdrażania wskaźników zrównoważonego rozwoju monitorujących wpływ bioenergii” .

Webinarium zapozna Państwa z analizami prowadzonymi w ramach projektu FORBIO (www.forbio.eu) promującego wykorzystanie gruntów nieużytkowanych rolniczo na uprawy energetyczne.


Zachęcamy do zarezerwowanie czasu na wysłuchanie prezentacji (ok. 0,5 h) i skorzystanie z możliwości do zadawania pytań. 
Link do filmu: https://youtu.be/dKEU5QO4kPY

Ze względu na ograniczona ilość miejsc osoby zainteresowane prosimy o kontakt na adres e-mail:
biuro@polbiom.pl

Zapraszenie  na Seminarium w dn. 4.09.2018 r.

 Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy na seminarium

pt..,,Promowanie zrównoważonej produkcji surowców dla zaawansowanych biopaliw na gruntach niewykorzystanych w Europie” – FORBIO projekt , które odbędzie się w dniu 4.09.2018 roku w Płońsku  w Miejskim Centrum Kultury  ul. Płocka 50  
Program Seminarium 

 


CZAS TRWANIA

PROGRAM

REFERENT

9.30 – 10.00

Rejestracja / Powitanie kawowe

10.00 – 10.10

Otwarcie spotkania

Anna Grzybek/ POLBIOM

10:10 – 10:30

FORBIO – charakterystyka projektu

Anna Grzybek/ POLBIOM

10.30 – 10.50

Produkcja biopaliw zaawansowanych na poziomie UE

Magdalena Rogulska/PIMOT

10.50 – 11.20

Wskaźniki wykorzystywane do oceny zrównoważonej produkcji surowców dla zaawansowanych biopaliw na przykładzie projektu FORBIO

Marek Hryniewicz//ITP, POLBIOM

11.20 – 11.40

Biomasa dedykowana dla energetyki

Ryszard Gajewski

Polska Izba Biomasy

11.40 – 12.00

Rodzaje barier utrudniających wykorzystanie surowców dla zaawansowanych biopaliw w Polsce zidentyfikowane w ramach projektu FORBIO

Łukasz Kujda/ ITP,

POLBIOM

12.00 – 12.20

Przerwa  kawowa

12.20 – 12.40

Możliwości rekultywacji terenów zdegradowanych związane z uprawami roślin drzewiastych

Włodzimierz Majtkowski/ IHAR

12.40 – 13.00

Emisje szkodliwych  gazów z produkcji surowców dla zaawansowanych biopaliw

Aleksander Muzalewski/

ITP

13.00 – 13.20

Analizy zagospodarowania terenów zdegradowanych w wybranych krajach zrealizowane w ramach projektu FORBIO ze szczególnym uwzględnieniem przypadku niemieckiego

Maria Śmietanka/ / KPK, POLBIOM

13.20 – 13.40

Wyniki doświadczeń rekultywacyjnych na terenach zdegradowanych  w Polsce

Włodzimierz Majtkowski/ IHAR

13.40 – 14.00

Finansowanie badań i innowacji w zakresie bioenergii z programów badawczych Unii Europejskiej.

Maria Śmietanka / KPK

14.00 – 14.20

Dyskusja

Moderator: Magdalena Rogulska

14.20 – 14.30

Podsumowanie

Moderator: Anna Grzybek

14.30

Lunch networkingowy


O nas


Polskie Towarzystwo Biomasy POLBIOM - jest towarzystwem działającym na terenie całej Polski od dnia 30 listopada 1998 roku. Jest stowarzyszone w europejskim Aebiomie (European Biomass Association). Celem powołania organizacji było poszukiwanie dla rynku energetyki rozproszonej alternatywnych źródeł energii, w obliczu wzrostu cen paliw kopalnianych w kraju i na świecie. Polskie Towarzystwo Biomasy POLBIOM współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz wykorzystania biomasy jako źródła energii odnawialnej. Głównym obszarem zainteresowań towarzystwa jest analiza pozyskiwania biomasy na cele energetyczne. POLBIOM posiada szeroki zasób wiedzy z zakresu wykorzystywanych technologii pozyskania biomasy rolnej i leśnej na terenach Polski.

Członkami towarzystwa są osoby, które, na co dzień stykają się z problematyką energetyczną wykorzystania biomasy. Polskie Towarzystwo Biomasy jest również wykonawcą kilkunastu projektów, takich jak: " Wsparcie organizacji rynków lokalnych w zakresie dostaw zrębków drzewnych oraz drewna opałowego" (projekt EIE/07/054/SI2.466833) współfinasowanym ze środków Unii Europejskiej. Celem realizacji wyżej wymienionych projektów jest też upowszechnianie wiedzy z zakresu energetyki wykorzystującej biomasę poprzez organizację szkoleń i warsztatów. POLBIOM służy pomocą dla resortów, urzędów administracji państwowej i organizacją pozarządowym mającym na celu budowę projektów z zastosowaniem biomasy. Do obowiązków POLBIOMU należy również opracowywanie studiów celowości, raportów oraz skryptów charakteryzujących wdrożenie i zastosowanie technologii wykorzystującej odnawialne źródła energii w poszczególnych jednostkach energetycznych. Dla klientów korzystających z opracowań  POLBIOMU należą takie firmy jak Grupa Tauron, Vattenfall lub POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA. Mamy doświadczenie w prowadzeniu plantacji roślin energetycznych jak i pozyskiwania biomasy na cele energetyczne.Skład Zarządu Polskiego Towarzystwa Biomasy:
Karol  Wacław Teliga - Prezes Zarządu;
Piotr Lucjan Gradziuk - Wiceprezes Zarządu;
Krzysztof Kowalczyk - Wiceprezes Zarządu;
Wiesław Henryk Denisiuk - Wiceprezes Zarządu;
Anna Irena Grzybek - Wiceprezes Zarządu.
 POLBIOM jest członkiem AEBIOM - europejskiego stowarzyszenia krajowych towarzystw biomasy.


Tutaj wpisz swój tekst...Polskie Towarzystwo Biomasy POLBIOM Przystąpiło do realizacji tematu: „Promowanie zrównoważonej produkcji surowców dla zaawansowanych biopaliw na gruntach niewykorzystanych w Europie” w ramach projektu – FORBIO. Projekt finansowany jest przez Unię Europejską z programu Horyzont 2020 badania i innowacje zgodnie z umową nr 691846.

        www.forbio-project.eu

Licznik gości

  • Gości na stronie: 0
  • Odsłon łącznie: 0
 Copyright Polbiom