Polskie Towarzystwo Biomasy
POLBIOM


ZAPROSZENIE


Szanowni Państwo

Zapraszamy na seminarium Info Day  projektu FORBIO   ,,Promowanie zrównoważonej produkcji surowców dla zaawansowanych biopaliw na gruntach niewykorzystanych w Europie”. Seminarium odbędzie się  24.05.2018, w godz. 10 -14,  miejsce ITP ul Rakowiecka 32 sala 210. Poniżej podany jest program seminarium. Prosimy o potwierdzenie przybycia telefonicznie lub e-mailem.

CZAS TRWANIA

PROGRAM

REFERENT

9.30 - 10.00

Rejestracja / Powitanie kawowe

 

10.00 - 10.10

Otwarcie spotkania

Anna Grzybek / POLBIOM

10:10 -10:35

Uwarunkowania  produkcji biopaliw  zaawansowanych  w UE

Magdalena Rogulska/PIMOT

POLBIOM

10:35 - 11.00

FORBIO  – przedstawienie projektu

Anna Grzybek / POLBIOM

11.00 - 11.25

Wskaźniki wykorzystywane do oceny zrównoważonej produkcji surowców dla zaawansowanych biopaliw w FORBIO

Maria Śmietanka/ KPK, POLBIOM

11.25 - 11.50

Analizy przypadku w wybranych krajach zrealizowane w ramach projektu FORBIO

Marek Hryniewicz /ITP, POLBIOM

11.50 - 12.15

Dostępność biomasy w Polsce

Ryszard Gajewski

Polska Izba Biomasy

12.15 - 12.30

Przerwa 

 

12.30 -  13.00

Ocena zrównoważenia  technologii przetwarzania energii z biomasy 

Łukasz Baran/ Politechnika Warszawska

13.00 -13.25

Emisje szkodliwych  gazów z produkcji surowców dla zaawansowanych biopaliw

Aleksander Muzalewski/

ITP

13.00 -13.25

Bariery utrudniające wykorzystanie surowców dla zaawansowanych biopaliw w FORBIO

Łukasz Kujda /ITP,
POLBIOM

13.25 – 13.50

Dyskusja

 

13.50 – 14.00

Podsumowanie

 

14.00

Poczęstunek

 

 


Zgodnie ze statutem (§ 7) celem Towarzystwa jest:
 • inspirowanie i popieranie myśli technicznej przyczyniającej się do rozwoju wykorzystania biomasy na cele przemysłowe, w szczególności energetyczne;
 • inicjowanie i popieranie prac naukowo-badawczych, doświadczalnych i wdrożeniowych oraz innych działań w dziedzinie wykorzystania biomasy na cele przemysłowe;
 • wdrażanie i upowszechnianie światowych osiągnięć w dziedzinie wykorzystania biomasy na cele przemysłowe.

Towarzystwo realizuje swoje cele (§8) poprzez:
 • organizowanie spotkań, konferencji oraz zjazdów;
 • inicjowanie i pomoc w nawiązaniu kontaktów pomiędzy osobami zainteresowanymi obszarem działania Towarzystwa;
 • działalność szkoleniową i popularyzatorską;
 • prowadzenie działalności wydawniczej;
 • prowadzenie działalności gospodarczej tj. wykonywanie prac naukowych, analiz, ekspertyz oraz przygotowywanie i prowadzenie produkcji prototypowej
 • nawiązywanie kontaktów pomiędzy przedstawicielami nauki i praktyki;
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów zagranicznych;
 • inne formy działania zgodne ze statutem.
 Copyright Polbiom